Author: Marcin Wilkowski

Wspieranie ponownego wykorzystania zbiorów cyfrowych

Wspieranie ponownego wykorzystania zbiorów cyfrowych

Na czym polega ponowne wykorzystanie zbiorów cyfrowych udos...


Historyczne zbiory cyfrowe: nowe porządki archiwów

Historyczne zbiory cyfrowe: nowe porządki archiwów

Prezentacja z konferencji "Porządek wobec wyzwań swoich cza...


Hakowanie akademii

Hakowanie akademii

Materiał zaprezentowany 18 października 2011 roku (Pracowni...