Author: Marcin Baron


Technology Acceleration Canvas by InnoCo

Technology Acceleration Canvas by InnoCo

W polskich firmach, jednostkach naukowych i instytucjach tr...


Potencjały miejskich obszarów funkcjonalnych

Potencjały miejskich obszarów funkcjonalnych

W prezentacji pokazano podejście metodyczne do analizy miej...


Czy(m) bogaty jest Górny Śląsk?

Czy(m) bogaty jest Górny Śląsk?

Przegląd najważniejszych informacji o gospodarce województw...