Author: Malacca Girls High School


Sumbangan al khawarizmi stpm penggal 2

Sumbangan al khawarizmi stpm penggal 2

al-khawarizmi seorang tokoh islam yang menguasai bidang mat...


Masyarakat Chetti Kg.Chetti Gajah Berang,Melaka

Masyarakat Chetti Kg.Chetti Gajah Berang,Melaka

contoh kerja kursus sejarah semestar 2


Khalifah Umar Al-Khattab

Khalifah Umar Al-Khattab

khalifah umar al-khattab


Golongan kata bm stpm sem 2

Golongan kata bm stpm sem 2

pengenalan kepada Golongan ayat..biasanya hanya golongan ka...


Dasar pembangunan nasional [1991 2000]

Dasar pembangunan nasional [1991 2000]

#abaikan shortform 'yang' :)


Dasar automatif nasional & dasar pertanian ketiga

Dasar automatif nasional & dasar pertanian ketiga

GABUNGAN 2 DASAR -DASAR AUTOMOTIF NASIONAL DAN DASAR PERTAN...