Author: LSAKA | Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācija | Latvian Public Relations Consultancies Association

Vadlīnijas publisko iepirkumu organizēšanai komunikācijas vadības un sabiedrisko attiecību pakalpojumos

Vadlīnijas publisko iepirkumu organizēšanai komunikācijas vadības un sabiedrisko attiecību...

Vadlīnijas izstrādātas 2011. gadā LSAKA ekspertiem sadarboj...


SKDS pētījums par komunikācijas pakalpojumu iepirkumiem

SKDS pētījums par komunikācijas pakalpojumu iepirkumiem

Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas (LSAKA...


Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas ieteikumi sabiedrisko attiecību darba rezultātu izvērtēšanai

Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas ieteikumi sabiedrisko attiecību darb...

Sākot darbu pie sabiedrisko attiecību veidošanas, skaidri j...


Rokasgrāmata komunikācijas vadības un sabiedrisko attiecību pakalpojumu iepirkumiem

Rokasgrāmata komunikācijas vadības un sabiedrisko attiecību pakalpojumu iepirkumiem

Rokasgrāmata ir Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju as...