Author: Lợi Khang


Tập san Hoa Nắng số 02

Tập san Hoa Nắng số 02

Tập san Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2014 trường Đại Học Khoa Học...


Tập san Hoa Nắng số 01

Tập san Hoa Nắng số 01

Tập san chiến dịch Mùa Hè Xanh trường Đại Học Khoa Học Xã H...


CV Presentation of Loi Phuc Khang

CV Presentation of Loi Phuc Khang

This is the visual resume that I apply for the CV Career Bo...