Author: Lm Le Ngoc Thanh


Truyền thông Công giáo by An Thanh, CSsR

Truyền thông Công giáo by An Thanh, CSsR

Đây là bài nhập môn gồm 3 phần: - Tiến trình hình thành tru...


Truyền giáo tại Facebook

Truyền giáo tại Facebook

Không gian Internet được Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XV...


Phỏng vấn báo chí

Phỏng vấn báo chí

Một chút kinh nghiệm thực tế đối chiếu và dựa theo các lý t...


PHÓNG SỰ ẢNH by An Thanh, CSsR

PHÓNG SỰ ẢNH by An Thanh, CSsR

Đề tài này trước tiên có chút phân biệt và lưu ý về ảnh báo...


Loan Tin trên Facebook

Loan Tin trên Facebook

Bài này cập nhật một số thông tin mới hơn vào tháng 03.2014...