Author: Iwo Jabłoński

Wpływ blogosfery na media

Wpływ blogosfery na media

Analiza na potrzeby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w...

Ukryty Internet - naukowe badanie podziemia sieci

Ukryty Internet - naukowe badanie podziemia sieci

Prezentacja podsumowująca zagadnienia związane z głębokim I...


Poradnik szefa

Poradnik szefa

Poradnik szefa for UMCS


Marketing medialny

Marketing medialny

Marketing medialny Iwo Jabłoński


Prezes internetów

Prezes internetów

Information & security


IFider Osobisty asystent informacji - czytnik treści na platformy mobilne

IFider Osobisty asystent informacji - czytnik treści na platformy mobilne

Niezwykle użyteczna aplikacja oszczędzająca czas i dostarcz...