Author: IlzeB

Vai mana komunikācija sociālajos medijos sasniedz un uzrunā klientu?

Vai mana komunikācija sociālajos medijos sasniedz un uzrunā klientu?

LV Twitter pētījuma 2010 & 2012 rezultāti, Ko Twitterī dara...


Lvtwitter aptaujas rezultāti

Lvtwitter aptaujas rezultāti

Latvia Twitter users survey executed July 2010