Author: huynh thien


Thiết lập mục tiêu cá nhân

Thiết lập mục tiêu cá nhân

Việc đặt ra mục tiêu cho mỗi người là rất quan trọng, thế n...


Sử dụng web 2.0 trong giáo dục

Sử dụng web 2.0 trong giáo dục

Sử dụng các công cụ Web 2.0 trong giáo dục.


MOS 2010 study guide for microsoft word - excel power point and outlook

MOS 2010 study guide for microsoft word - excel power point and outlook

Tài liệu hướng dẫn luyện thi chứng chỉ MOS cấp độ Specialis...


Giáo trình Microsoft Powerpoint 2007

Giáo trình Microsoft Powerpoint 2007

Giáo trình Microsoft Powerpoint 2007 GV: Huỳnh Bảo Thiê...