Author: hrclub

Ivana Molnárová: Aktuálne trendy na trhu práce v SR

Ivana Molnárová: Aktuálne trendy na trhu práce v SR

Prezentácia Ivany Molnárovej na konferencii Trh práce 2015

Zmeny v dochodkovom sporení
General

Skryté pasce Zákonníka práce

Skryté pasce Zákonníka práce

JUDr. Pavol Rak, managing partner právnej kancelárie NOERR


Lukacovicova
General