Author: Hanoi

4 luat pc blgđ
General

4 luat pc blgđ

Law of fighting against domestic violence of Viet nam

3 bao luc gia dinh - 2011
General

3 bao luc gia dinh - 2011

Domestic violence

1.0. gioi
General

1.0. gioi

Gender & other

Yeu to gioi tinh trong giao tiep

Yeu to gioi tinh trong giao tiep

Yếu tố giới tính


Tot training living value education

Tot training on life skill education for children tran yen adp 1

Tot training on life skill education for children tran yen adp 1

TOT training for teachers of primary & secondary schools


Tot training on life skill education for children tran yen adp 2

Tot training on life skill education for children tran yen adp 2

Tài liệu tập huấn TOT cho giáo viên dạy TH và THCS


Tot training on life skill education for children tran yen adp 3

Talking sao hoa - sao kim

Talking sao hoa - sao kim

Talking about happiness in family


Talking - tinh ban - tinh yeu

Talking - tinh ban - tinh yeu

Talking to students of high school about friendship & love,...


Talking stress on working situation and resolving

Talking stress on working situation and resolving

Nc chuyên đề về quản lý cảm xúc phòng chống stress


Talking cam nang nuoi con nho

Talking cam nang nuoi con nho

Làm mẹ thông minh


Talking lanh dao va quan ly nha truong co hieu qua 2014 (2)

Talking lanh dao va quan ly nha truong co hieu qua 2014 (2)

Nghệ thuật quản lý, lãnh đạo Nhà trường từ góc nhìn tâm lý...


Talking doi moi can ban - toan dien gdvn

Talking doi moi can ban - toan dien gdvn

Đổi mới căn bản, toàn diện GD Việt Nam


Talking & counselling me chong nang dau

Talking & counselling me chong nang dau

Chung sống với mẹ chồng


Talking living values education

Talking living values education

Gía trị sống, giáo dục giá trị sống


Talking nghe thuat lanh dao quan ly tong hop

Talking nghe thuat lanh dao quan ly tong hop

Art of leadership & management


Talking about luat bđg va luât pc blgđ moi
General

Talking about luat bđg va luât pc blgđ moi

Presentation on Law of gender equality and Law of fighting...


Public speaking van hoa giao tiep ung xu phuc vu cuoc song va cong viec bao viet

Public speaking van hoa giao tiep ung xu phuc vu cuoc song va cong viec bao viet

VH giao tiếp, ứng xử ở nơi làm việc (dành cho các CB lãnh đ...


Living value education basic of training life skills
General

Living value education basic of training life skills

School pay much attention on training life skills for stude...