Author: Gemius Latvia


Danone-Delfi.lt: Jauns veids kā celt reklāmas kampaņu efektivitāti (case study)

Danone-Delfi.lt: Jauns veids kā celt reklāmas kampaņu efektivitāti (case study)

Ieskats unikālā piemērizpētē (Case Study) par to, kā iespēj...