Author: Firash Esyahdee


Tadbir urus negara copy
General

Pengajian am penggal 3- Topik 4 Sains dan Teknologi

Pengajian am penggal 3- Topik 4 Sains dan Teknologi

Berkaitan Sains dan teknologi bagi subjek Pengajian Am topi...


Kesusasteraan Melayu Komunikatif- Sajak Pahlawan Ialah Dia

Kesusasteraan Melayu Komunikatif- Sajak Pahlawan Ialah Dia

Sajak Pahlawan Ialah Dia dan Sajak Seorang Jemaah


Keseimbangan pendapatan negara & dasar fiskal

Keseimbangan pendapatan negara & dasar fiskal

Faktor yg menyebabkan peralihan keluk AD