Author: Dr. Daša Dasha Grajfoner

Zgodovina In Metode Psihologije 3

Zgodovina In Metode Psihologije 3

Zgodovina in Metode Psihologije, Predavanje 3, Univerza v M...

Zgodovina In Metode Psihologije 1

Zgodovina In Metode Psihologije 1

History and Methodology of Psychology Lecture 1, The Univer...

Zgodovina In Metode Psihologije 2

Zgodovina In Metode Psihologije 2

Zgodovina in Metode Psihologije, Predavanje 2, Univerza v M...

Zaznavni procesi in Čutila; Perception and Sensation

Zaznavni procesi in Čutila; Perception and Sensation

Zaznavni procesi in čutila, Predavanje na Oddelku za psihol...

Zaznavni Procesi 2 - Fiziologija, Gestalt, Konstruktivizem, Direktivna teorija ; Perception 2 - Physiology, Gestalt, Constructivist and Directional theory

Zaznavni Procesi 2 - Fiziologija, Gestalt, Konstruktivizem, Direktivna teorija ; Perceptio...

Zaznavni Procesi 2, Predavanje na Oddelku za psihologijo, U...

Zaznavni Procesi 1 - Uvod, Čutila; Perception 1 - Intro, Senses

Zaznavni Procesi 1 - Uvod, Čutila; Perception 1 - Intro, Senses

Zaznavni Procesi 1, Predavanje na Oddelku za psihologijo, U...

Zaznavni Procesi 3 Percepcija obraza, zaznavne motnje - Perception Lecture 3 Face perception, Perceptual disorders

Zaznavni Procesi 3 Percepcija obraza, zaznavne motnje - Perception Lecture 3 Face percepti...

Zaznavni procesi, Predavanje na Oddelku za psihologijo, Uni...

Using evidence based cognitive behavioural coaching to facilitate gender transition: Goal setting and pre and post intervention measures of mental wellbeing

Using evidence based cognitive behavioural coaching to facilitate gender transition: Goal...

Oral presentation at the 1st International Congress of Coac...


Pedagoška Psihologija 1 - Uvod, Učenje; Educational Psychology - Learning

Pedagoška Psihologija 1 - Uvod, Učenje; Educational Psychology - Learning

Pedagoška Psihologija 1, Predavanje na Oddelku za psihologi...


Pedagoška Psihologija 2 Socialno kognitivne in konstruktivistične teorije učenja - Educational Psychology 2 Social cognitive and contructivist theories of learning

Pedagoška Psihologija 1 - Motivacija, Spomin; Educational Psychology - Motivation, Memory

Pedagoška Psihologija 1 - Motivacija, Spomin; Educational Psychology - Motivation, Memory...

Pedagoška Psihologija 1, Predavanje na Oddelku za psihologi...


Pedagoška Psihologija 1 - Komunikacija, Diagnosticiranje, Psihološki trening in svetovanje, Konflikt, Asertivnost; Educational Psychology - Communication, Diagnostics, Coaching Psychology, Conflict, Assertiveness

Pedagoška Psihologija 1 - Komunikacija, Diagnosticiranje, Psihološki trening in svetovanj...

Pedagoška Psihologija 1, Predavanje na Oddelku za psihologi...


Pedagoška Psihologija 1 - Čustva, Čustvena inteligenca, Samopodoba, Osebnost, Ustvarjalnost; Educational Psychology - Emotions, EQ, Intelligence, Self perception, Personality,

Coaching Psychology: Four Stage Model of Transition - ADAM

Coaching Psychology: Four Stage Model of Transition - ADAM

Oral presentation at the 1st International Congress of Coac...


Integration of Coaching Psychology in the Process of Gender Transition

Integration of Coaching Psychology in the Process of Gender Transition

Presentation describing cognitive behavioural approach to c...