Author: Dorit Gabay

מיסוי מקרקעין - ההערכות החכמה - 20.7.2011

מיסוי מקרקעין - ההערכות החכמה - 20.7.2011

מיסוי מקרקעין - ההערכות החכמה. מאת: רו"ח דורית גבאי. חוק מי...

דע זכויותיך וחובותיך 2014

דע זכויותיך וחובותיך 2014

דע זכויותיך וחובותיך - מדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד...

החלטות ועדות הכופר ברשות המסים מחצית ראשונה - שנת 2013
General

החלטות ועדות הכופר ברשות המסים מחצית ראשונה - שנת 2013

רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית הראשונה...

הכנס השנתי למיסים - 12.12.12

הכנס השנתי למיסים - 12.12.12

הכנס השנתי למיסוי מקרקעין - דורית גבאי - 12.12.12


עלון מענק עבודה - מהיום שווה יותר לעבוד

עלון מענק עבודה - מהיום שווה יותר לעבוד

עלון מענק עבודה - מהיום שווה יותר לעבוד


מצגת חוק מיסוי מקרקעין

מצגת חוק מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין - מצגת מאת דורית גבאי. הגדלת היצע דירות מ...


מכתב בקשה להארכת המועד לסיום הבנייה

מכתב בקשה להארכת המועד לסיום הבנייה

הנדון: בקשה להארכת המועד לסיום הבנייה בדירות שנבנו בהתאם לח...


מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל

מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל

מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגור...


המדריך למודעות לשחיתות ושוחד למפקחים ומבקרי מס

המדריך למודעות לשחיתות ושוחד למפקחים ומבקרי מס

המדריך למודעות לשחיתות ושוחד למפקחים ומבקרי מס


גביית חובות מס רכוש הארכת תוקף ההקלות המיוחדות

גביית חובות מס רכוש הארכת תוקף ההקלות המיוחדות

גביית חובות מס רכוש הארכת תוקף ההקלות המיוחדות


דע זכויותיך וחובותיך מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת 2015

דע זכויותיך וחובותיך מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת 2015

דע זכויותיך וחובותיך מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת 20...