Author: Bohdan Pavlyshenko


Інтелектуальний аналіз слабоструктурованих даних.

Інтелектуальний аналіз слабоструктурованих даних.

Інтелектуальний аналіз слабоструктурованих даних. Прогнозув...


Data Mining of Informational Stream in Social Networks

Data Mining of Informational Stream in Social Networks

Data Mining of Informational Stream in Social Networks F...