Author: Besfort N Haziri - Prishtine

Vrasje - Vetëvrasja

Vrasje - Vetëvrasja

Vrasjet apo vetëvrasja. Kohën e fundit është inicuar një ko...

Vetë kontrolli, dhe interferimi social

Vetë kontrolli, dhe interferimi social

Psikologji Psikologjia e te mesuarit ne grupe Ky punim rrje...


Si ta përmirësojmë përqëndrimin në mësim

Si ta përmirësojmë përqëndrimin në mësim

Si ta përmirësojmë përqëndrimin në mësim nga: Prof. Besnik...


Permbledhje dhe sinteze e teorive te motivimit

Permbledhje dhe sinteze e teorive te motivimit

Permbledhje dhe sinteze e teorive te motivimit


Motivimi

Motivimi

motivimi


Mediat sociale si marketing për biznesin

Mediat sociale si marketing për biznesin

Media Sociale dhe pesha ne e saj ne marketing


Karriera dhe menaxhimi i karrieres

Karriera dhe menaxhimi i karrieres

pika te shkurta rreth hapave te domosdoshem te menaxhimit t...


Dallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitative