Author: Benjamin Weaver


Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad vet vi inte?

Kameraövervakningens effekter – vad vet vi och vad vet vi inte?

Lusax presentation vid en workshop om övervakning och integ...