Author: Bastri Zeka


Percaktimi eksperimental i kic
General

Percaktimi eksperimental i kic

Ligjerata te autorizuara nga Prof.Dr.sc.Rrahim MAKSUTI


Integrali konturor j

Integrali konturor j

Ligjerata te autorizuara nga Prof.Dr.sc.Rrahim MAKSUTI


Integrali konturor J

Integrali konturor J

Ligjerata të autorizuara nga Prof.Dr.sc.Rrahim MAKSUTI


Mekanika elastiko plastike e thyerjes

Mekanika elastiko plastike e thyerjes

Ligjerata te autorizuara nga Prof.Dr.sc.Rrahim MAKSUTI.


Korrelacioni ndermjet kic dhe kv

Korrelacioni ndermjet kic dhe kv

Ligjerata te autorizuara nga Prof.Dr.sc.Rrahim MAKSUTI


Korrelacioni ndermjet k dh g

Korrelacioni ndermjet k dh g

Ligjerata te autorizuara nga Prof.Dr.sc.Rrahim MAKSUTI


Kontrolli i perhapjes se plasaritjes
General

Kontrolli i perhapjes se plasaritjes

Ligjerata te autorizuara nga Prof.Dr.sc.Rrahim MAKSUTI.


Koncepti energjetik
General

Koncepti energjetik

Ligjerata te autorizuara nga Prof.Dr.sc.Rrahim MAKSUTI


Faktori i intensitetit te sforcimit (sif)

Faktori i intensitetit te sforcimit (sif)

Ligjerata te autorizuara nga Prof.Dr.sc.Rrahim MAKSUTI


Faktori i intensitetit te sforcimit (sif)

Faktori i intensitetit te sforcimit (sif)

Ligjerata të autorizuara nga Prof.Dr.sc.Rrahim MAKSUTI


Cvendosja e hapjes se majes se plasaritjes
General

Cvendosja e hapjes se majes se plasaritjes

Ligjerata te autorizuara nga Prof.Dr.sc.Rrahim MAKSUTI.