Πράξεις στα Πολυώνυμα Ζουρνά Άννας
Πράξεις μεταξύ μονωνύμων <ul><li>Μπορούμε να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε μόνο όμοια μονώνυμα. </li></ul><ul><li>Παρ...
Άθροισμα όμοιων μονωνύμων <ul><li>Στην πραγματικότητα , εφαρμόζουμε την επιμεριστική ιδιότητα και βγάζουμε κοινό παράγ...
Γινόμενο μονωνύμων <ul><li>Το γινόμενο μονωνύμων (όχι απαραίτητα όμοιων) είναι ένα μονώνυμο που έχει: </li></ul><ul><li>...
Πηλίκο μονωνύμων <ul><li>Το πηλίκο μονωνύμων (όχι απαραίτητα όμοιων) είναι μία αλγεβρική παράσταση που έχει: </li></ul...
Πράξεις σε πολυώνυμα Είναι δυνατόν σε ένα πολυώνυμο να περιέχονται όμοια μονώνυμα. Τότε μπορούμε να κάνουμε αναγωγή ομ...
Άσκηση Να κάνετε αναγωγή των ομοίων όρων στο πολυώνυμο: 7 xy – 5 x 2 y + 2xy 2 – 12 xy – 2xy 2 + 8 x 2 y + 4 x...
Άσκηση Να κάνετε αναγωγή των ομοίων όρων στο πολυώνυμο: 7 xy – 5 x 2 y + 2xy 2 – 12 xy – 2xy 2 + 8 x 2 y + 4 x...
Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων Για να πολλαπλασιάσουμε ένα μονώνυμο μ’ ένα πολυώνυμο , ή πολυώνυμα μεταξύ τους χρησιμοπ...
Άσκηση Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις: – 6 x 2 y (2 xy + 4 x 2 y – 5y 2 – 3x )= Βάζουμε τα βελάκια και εκτελούμε ...
Άσκηση Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις: – 6 x 2 y (2 xy + 4 x 2 y – 5y 2 – 3x )= = – 12 x 3 y 2 – 24 x 4 y 2 +...
Άσκηση Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις: ( 7x 3 y – 5xy 2 )( 3xy 2 + 5x 2 y – 2y – 4x )= 1. Προσέχουμε πρώτο ν...
Άσκηση Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις: ( 7x 3 y – 5xy 2 )( 3xy 2 + 5x 2 y – 2y – 4x 2 )= =21 x 4 y 3 +35 x 5 ...
of 13

PolynomialsΙΙ

Πράξεις στα πολυώνυμα
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      Technology      


Transcripts - PolynomialsΙΙ

 • 1. Πράξεις στα Πολυώνυμα Ζουρνά Άννας
 • 2. Πράξεις μεταξύ μονωνύμων <ul><li>Μπορούμε να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε μόνο όμοια μονώνυμα. </li></ul><ul><li>Παράδειγμα: </li></ul><ul><li>Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις: </li></ul><ul><li>5 x 2 y 3 – 3x 2 y 3 + 2x 2 y 3 = 4x 2 y 3 </li></ul>
 • 3. Άθροισμα όμοιων μονωνύμων <ul><li>Στην πραγματικότητα , εφαρμόζουμε την επιμεριστική ιδιότητα και βγάζουμε κοινό παράγοντα το κύριο μέρος και κάνουμε τις πράξεις μεταξύ των συντελεστών μέσα στην παρένθεση. </li></ul><ul><li>5 x 2 y 3 – 3x 2 y 3 +2x 2 y 3 = </li></ul><ul><li>= (5 – 3 + 2 ) x 2 y 3 = 4x 2 y 3 </li></ul>
 • 4. Γινόμενο μονωνύμων <ul><li>Το γινόμενο μονωνύμων (όχι απαραίτητα όμοιων) είναι ένα μονώνυμο που έχει: </li></ul><ul><li>συντελεστή το γινόμενο των συντελεστών και </li></ul><ul><li>κύριο μέρος το γινόμενο των κυρίων μερών (προσοχή στις ιδιότητες των δυνάμεων) </li></ul><ul><li>2 x 2 y 5  3xy 2  7 x 4 y = </li></ul><ul><li>= 4 2 x 7 y 8 </li></ul>
 • 5. Πηλίκο μονωνύμων <ul><li>Το πηλίκο μονωνύμων (όχι απαραίτητα όμοιων) είναι μία αλγεβρική παράσταση που έχει: </li></ul><ul><li>συντελεστή το πηλίκο των συντελεστών και </li></ul><ul><li>κύριο μέρος το πηλίκο των κυρίων μερών (προσοχή στις ιδιότητες των δυνάμεων) </li></ul>Δεν είναι πάντα μονώνυμο x = x 1 -15 x 3 y 2 3xy 5 5 x 2 y 3
 • 6. Πράξεις σε πολυώνυμα Είναι δυνατόν σε ένα πολυώνυμο να περιέχονται όμοια μονώνυμα. Τότε μπορούμε να κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων και το πολυώνυμο να πάρει την ανηγμένη (ή κανονική) του μορφή .
 • 7. Άσκηση Να κάνετε αναγωγή των ομοίων όρων στο πολυώνυμο: 7 xy – 5 x 2 y + 2xy 2 – 12 xy – 2xy 2 + 8 x 2 y + 4 xy = Υπογραμμίζουμε τους όμοιους όρους και τους τοποθετούμε μαζί. Επίσης, εντοπίζουμε και διαγράφουμε τους αντίθετους όρους.
 • 8. Άσκηση Να κάνετε αναγωγή των ομοίων όρων στο πολυώνυμο: 7 xy – 5 x 2 y + 2xy 2 – 12 xy – 2xy 2 + 8 x 2 y + 4 xy = Δε μπορούμε να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα = 7 xy – 12 xy + 4 xy + 8 x 2 y – 5 x 2 y = = –xy + 3 x 2 y
 • 9. Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων Για να πολλαπλασιάσουμε ένα μονώνυμο μ’ ένα πολυώνυμο , ή πολυώνυμα μεταξύ τους χρησιμοποιούμε την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση. Προσοχή! Μη ξεχνάτε τα βελάκια…
 • 10. Άσκηση Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις: – 6 x 2 y (2 xy + 4 x 2 y – 5y 2 – 3x )= Βάζουμε τα βελάκια και εκτελούμε τους πολλαπλασιασμούς.
 • 11. Άσκηση Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις: – 6 x 2 y (2 xy + 4 x 2 y – 5y 2 – 3x )= = – 12 x 3 y 2 – 24 x 4 y 2 + 30 x 2 y 3 +18 x 3 y
 • 12. Άσκηση Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις: ( 7x 3 y – 5xy 2 )( 3xy 2 + 5x 2 y – 2y – 4x )= 1. Προσέχουμε πρώτο να είναι το πολυώνυμο με τους λιγότερους όρους . 2. Βάζουμε τα βελάκια και εκτελούμε τους πολλαπλασιασμούς.
 • 13. Άσκηση Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις: ( 7x 3 y – 5xy 2 )( 3xy 2 + 5x 2 y – 2y – 4x 2 )= =21 x 4 y 3 +35 x 5 y 3 –14 x 3 y 2 –28 x 5 y –15 x 2 y 4 –25 x 3 y 3 +10 xy 3 +20 x 3 y 2 = 3.Φέρνουμε το πολυώνυμο στην ανηγμένη του μορφή. =21 x 4 y 3 +35 x 5 y 3 +6 x 3 y 2 –28 x 5 y –15 x 2 y 4 –25 x 3 y 3 +10 xy 3

Related Documents