В е с е л и н а В ъ р б а н о в а , С О У “ Д и м и т ъ р Г а ч е в ” , г р . П а з а р д ж и к
.
Ден на народните будители
Ден на почит пред онези родолюбци,
които са пробуждали народа
чрез слово и оръжие,
воювал...
Ден на народните будители
За първи път се чества през 1909 г. в Пловдив;
На 1 ноември 1923 г. е обявен за общонационален...
НАРОДНИ БУДИТЕЛИ
са българите, които в миналото са
пробуждали спомена за славната
ни история.
Първите будители били кн...
Паисий Хилендарски – зов за пробуждане
Оригинални страници от
,, История
славянобългарска”
Български народен
будител и духовник;
Пръв запалил
будителската ...
Софроний Врачански
Рожденото му име е Стойко Владиславов;
В началото е учител и свещеник;
През 1794 г. е ръкоположен за...
Васил Априлов
Родолюбец и книжовник, роден в Габрово;
Дарява пари за построяването на първото
светско училище в родния ...
Априловата гимназия в Габрово
/открита от Н. Рилски през 1835 г./
Д-р Пе т ър Берон
Написва първата ециклопедична
българска книга, наречена “Рибен буквар”;
Дарява средства за подкрепа н...
Иван Вазов
Народен поет и писател;
Министър на науката и просвещението;
Наричан ,, патриарх” на българската
литература...
Оставил
на българските деца
най – хубавото
стихотворение -
“Аз съм българче”.
Владислав Граматик Григорий Цамблак
Иларион Макариополски Неофит Бозвели
Други народни будители
Братя Миладинови Васил ...
Георги Стойков Раковски
Български революционер и възрожденец;
Първият идеолог и организатор
на национално- освободителн...
Васил Левски
Български революционер и национален
герой;
Идеолог на националната революция;
Будител на млада и нова Бъл...
Христо Ботев
Български национален герой;
Революционер, поет и публицист;
Роден на 6 януари 1848 г. в град Калофер.
Любен Каравелов
Български поет, писател, етнограф,
журналист и енциклопедист;
Национален герой, продължител на
делото ...
И още много други…
Град Пазарджик
също тачи своите будители!
Дионисий Агатонийски
Висш духовник и
патриот;
Построил със
собствени средства
обществено килийно
училище през 1823...
Хаджи Найден Йованович
Учител;
 Първият български
книгоиздател и пътуващ
книжар.
Стефан Захариев
Възрожденец;
К...
Константин Величков
Български писател и
политик;
Участва в
подготовката на
Априлското въстание.
Георги Брегов
Бъ...
Професор д – р
Иван Батаклиев
Виден български
географ и историк.
Никола Фурнаджиев
Български поет,
чийто стихове с...
Химн
на народните будители
О , б у д и т е л и н а р о д н и ,
ц я л н и з с в е т л и и м е н а ,
ч и с т и , с я й н...
Ре с у р с и :
bg.wikipedia.org/wiki/Ден_на_народните_будители;
www.rotarydistrict2482.org/files/;
www.teenviewsofia...
Narodni buditeli
Narodni buditeli
Narodni buditeli
Narodni buditeli
Narodni buditeli
Narodni buditeli
of 31

Narodni buditeli

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Art & Photos      


Transcripts - Narodni buditeli

 • 1. В е с е л и н а В ъ р б а н о в а , С О У “ Д и м и т ъ р Г а ч е в ” , г р . П а з а р д ж и к
 • 2. . Ден на народните будители Ден на почит пред онези родолюбци, които са пробуждали народа чрез слово и оръжие, воювали са за вярата, езика и свободата на България.
 • 3. Ден на народните будители За първи път се чества през 1909 г. в Пловдив; На 1 ноември 1923 г. е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи; През 1945 г. той е забранен; Честването му се възстановява през 1992 г.
 • 4. НАРОДНИ БУДИТЕЛИ са българите, които в миналото са пробуждали спомена за славната ни история. Първите будители били книжовници и просветители.
 • 5. Паисий Хилендарски – зов за пробуждане
 • 6. Оригинални страници от ,, История славянобългарска” Български народен будител и духовник; Пръв запалил будителската искра; През 1762 г. написал и сам разпространявал книгата си “История славянобългарска”.
 • 7. Софроний Врачански Рожденото му име е Стойко Владиславов; В началото е учител и свещеник; През 1794 г. е ръкоположен за Врачански епископ; Последовател на Паисий, пръв преписал “История славянобългарска”. Котленски препис на историята
 • 8. Васил Априлов Родолюбец и книжовник, роден в Габрово; Дарява пари за построяването на първото светско училище в родния му град – сегашната Априловска гимназия.
 • 9. Априловата гимназия в Габрово /открита от Н. Рилски през 1835 г./
 • 10. Д-р Пе т ър Берон Написва първата ециклопедична българска книга, наречена “Рибен буквар”; Дарява средства за подкрепа на много български училища.
 • 11. Иван Вазов Народен поет и писател; Министър на науката и просвещението; Наричан ,, патриарх” на българската литература.
 • 12. Оставил на българските деца най – хубавото стихотворение - “Аз съм българче”.
 • 13. Владислав Граматик Григорий Цамблак Иларион Макариополски Неофит Бозвели Други народни будители Братя Миладинови Васил Друмев Добри Чинтулов Захари Стоянов Сава Доброплодни Петко Славейков Братя Евлоги и Христо Георгиеви И още много, много...
 • 14. Георги Стойков Раковски Български революционер и възрожденец; Първият идеолог и организатор на национално- освободителното движение в България; “Баща на българската революция”.
 • 15. Васил Левски Български революционер и национален герой; Идеолог на националната революция; Будител на млада и нова България; Известен е и като Апостол на свободата.
 • 16. Христо Ботев Български национален герой; Революционер, поет и публицист; Роден на 6 януари 1848 г. в град Калофер.
 • 17. Любен Каравелов Български поет, писател, етнограф, журналист и енциклопедист; Национален герой, продължител на делото на Левски и Ботев; Борец за освобождението на България от турско робство.
 • 18. И още много други…
 • 19. Град Пазарджик също тачи своите будители!
 • 20. Дионисий Агатонийски Висш духовник и патриот; Построил със собствени средства обществено килийно училище през 1823г. Мария Сутич Българска революционерка; Участничка в Априлското въстание в четата на Георги Бенковски.
 • 21. Хаджи Найден Йованович Учител;  Първият български книгоиздател и пътуващ книжар. Стефан Захариев Възрожденец; Краевед и просветен деец;
 • 22. Константин Величков Български писател и политик; Участва в подготовката на Априлското въстание. Георги Брегов Български възрожденски деец и дарител.
 • 23. Професор д – р Иван Батаклиев Виден български географ и историк. Никола Фурнаджиев Български поет, чийто стихове са преведени на основните европейски езици.
 • 24. Химн на народните будители О , б у д и т е л и н а р о д н и , ц я л н и з с в е т л и и м е н а , ч и с т и , с я й н и б л а г о р о д н и , в и й с т е н а ш ' т е з н а м е н а н а м з а в е ч н и в р е м е н а . Ч е с т и с л а в а , в е ч н а с л а в а , В а м б у д и т е л и н а р о д н и ! В а ш ' т а п а м е т в д ъ х н о в я в а к ъ м д е л а з а с в е т л и д н и . Текст и музика: Добри Христов Г о р д и с м е с и с т о р и я с л а в н а , г о р д и с р е д с л а в я н с к и р о д . С К и р и л и М е т о д и й п л а м н а п л а м ъ к с в е т ъ л н а в ъ з х о д . С п и с м е н а к ъ м н о в ж и в о т . Б о т е в , Л е в с к и - в е л и к а н и с т я х и с о н м д е й ц и б е з ч е т . С ъ с с м ъ р т т а с и п о б а л к а н и р о д п р о с л а в и х а с ъ с ч е с т . Н е к п р е б ъ д а т в с л а в а и ч е с т !
 • 25. Ре с у р с и : bg.wikipedia.org/wiki/Ден_на_народните_будители; www.rotarydistrict2482.org/files/; www.teenviewsofia.com; В презентацията са използвани снимки и музикални файлове от интернет.

Related Documents