SEMINÁRNÍ PRÁCE - PREZENTACE
 Projekt spočívá v udržování kontaktu se svou kmenovou školou. Pomocí online kamery a zvukového mikrofonu se žáci účast...
POPIS PROJEKTU Žák má při výuce u sebe vždy učitele nebo vychovatele, kteří působí jako dohled a poskytovatel případné po...
 Žák při příchodu do DDÚ je srozuměn se způsobem výuky pomocí IT a propojením mezi jeho školou a ústavem ve výuce. Je i...
 Student komunikuje se svou kmenovou školou pomocí aplikace SKYPE mikrofonem, chatem a webkamerou. Dále má samozřejmě k...
 Centrálním uložištěm pro daný projekt je internetová adresa(např. www.podporavyuky.cz), kde mají přístup obě strany tj...
CO JE PŘÍNOSEM? MOŽNÉ PROBLÉMY Zachování kontaktu se svou  Financování(jedná se o kmenovou školo...
 Probíhají pomocí odkazů na různé vhodné materiály, které prezentuje pedagog na velké televizi nebo pomocí projektoru. Ku...
 Přírodovědný-je rozdělen do dvou kurzů, kurz botanický a kurz o zvířatech. Zeměpisný ICT Dějepisný Výtvar...
Odkazové materiály Pro kurz botanický : http://www.popinave-rostliny.cz/ http://www.zahrada.cz/ http://www.rostliny.net/...
Prezentace podpory vzdělávání pro ddú, pokorný michal, vychovatelství kb 2.ročník
Prezentace podpory vzdělávání pro ddú, pokorný michal, vychovatelství kb 2.ročník
of 12

Prezentace podpory vzdělávání pro ddú, pokorný michal, vychovatelství kb 2.ročník

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace podpory vzdělávání pro ddú, pokorný michal, vychovatelství kb 2.ročník

  • 1. SEMINÁRNÍ PRÁCE - PREZENTACE
  • 2.  Projekt spočívá v udržování kontaktu se svou kmenovou školou. Pomocí online kamery a zvukového mikrofonu se žáci účastní výuky ve své kmenové škole a nadále si plní úkoly svého učitele ze školy, kde již museli ukončit svou docházku z důvodu umístění do DDú. Zadané úkoly učitel umístí na internetu na předem určené internetové stránky, o kterých je žák, učitel a vychovatel ze zařízení vyrozuměn.
  • 3. POPIS PROJEKTU Žák má při výuce u sebe vždy učitele nebo vychovatele, kteří působí jako dohled a poskytovatel případné podpory. Děti, které se ocitnou v tomto zařízení, mají často poruchy učení, soustředěnosti a další etopedické potíže, které vedou k malé motivaci do učení. A právě pomocí IT ve výuce lze dosáhnout vyšších výsledků a motivace k těmto úkonům.
  • 4.  Žák při příchodu do DDÚ je srozuměn se způsobem výuky pomocí IT a propojením mezi jeho školou a ústavem ve výuce. Je informován/a učitel/ka žáka z kmenové školy o datu zahájení výuky pomocí IT. Žák je při výuce v kontaktu se svou třídou, ze které do DDÚ přišel a učitel/ka mu zadává práci do textových či excelových apd. dokumentů. Zadání práce kantor umístí na společné internetové stránky, kde žák zadaný úkol vypracuje. Tak probíhá výuka i vypracování zadaných domácích úkolů. Výuka může být dočasně zvukově či obrazově odpojena, na tom se vždy dohodnou pedagogové, pro zajištění větší soustředěnosti při vypracovávání zadané práce. Žák může být pomocí mikrofonu a webkamery o přestávkách v kontaktu se třídou, přísedícím je pedagog z DDÚ.
  • 5.  Student komunikuje se svou kmenovou školou pomocí aplikace SKYPE mikrofonem, chatem a webkamerou. Dále má samozřejmě k dispozici PC sestavu, tiskárnu. Pedagog ze školy, ze které žák do DDÚ přišel, komunikuje pomocí PC sestavy, aplikace SKYPE mikrofonem, chatem, webkamerou, tiskárna.
  • 6.  Centrálním uložištěm pro daný projekt je internetová adresa(např. www.podporavyuky.cz), kde mají přístup obě strany tjst. DDÚ i kmenová škola. Pedagog, který vede výuku zde zadává práce studentovi pro vypracování a ukládá mu sem domácí úkoly. Případně na těchto stránkách informuje žáka a pedagogy ze zařízení o termínech týkajících se písemných prací nebo zkoušek. Tím je zajištěn dohled nad přípravou žáka. Samotný žák má na těchto internetových stránkách vytvořený účet, do kterého se vždy musí přihlásit. Jméno a heslo dostane při příchodu do zařízení.
  • 7. CO JE PŘÍNOSEM? MOŽNÉ PROBLÉMY Zachování kontaktu se svou  Financování(jedná se o kmenovou školou nákup PC Výchovný dopad na spolužáky ve třídě, ze které sestav, mikrofonů, webka byl umístěn student do DDÚ mer, tiskárny) U žáka může dojít v důsledku  Negace učitelů komunikace se svými bývalými spolužáky k větší motivaci zlepšit své chování. Samotné IT, pomocí kterých žáky výuka více baví.
  • 8.  Probíhají pomocí odkazů na různé vhodné materiály, které prezentuje pedagog na velké televizi nebo pomocí projektoru. Kurz tak může plynout v uvolněném duchu a každý má možnost vznést svůj požadavek na získání informací. Žáci mohou pedagogovi zadat co je zajímá a on si do příště připraví materiál. Jednotlivé kurzy se kombinují s reálem, takže např. při kurzu botaniky je zde prezentace pomocí IT a následná ukázka v přírodě pokud je to možné. U ostatních kurzů se jedná o stejný model s ohledem na možnosti.
  • 9.  Přírodovědný-je rozdělen do dvou kurzů, kurz botanický a kurz o zvířatech. Zeměpisný ICT Dějepisný Výtvarné činnosti
  • 10. Odkazové materiály Pro kurz botanický : http://www.popinave-rostliny.cz/ http://www.zahrada.cz/ http://www.rostliny.net/slovnik/ a spousty dalších. Kurz o zvířatech : http://www.velkekocky.estranky.cz/clanky/jaguar/jaguar.html http://www.vseopsech.cz/ http://www.zoopraha.cz/cs/ atd. Kurz zeměpisný : http://www.zemepis.com/mapycr.php http://www.zemepis.com/region.php atd. Kurz ICT : nepotřebuje odkazové materiály. Kurz dějepisný : http://dejiny.ceskatelevize.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuck%C3%BD http://www.moraviamagna.cz/rodokmeny/r_3prem.htm a další. Výtvarné činnosti : http://origami.ezin.cz/ http://vyznam- barev.najdise.cz/ a další podobné odkazy.

Related Documents