. . "בין תמולנו למחרנו/ קשר עדי-עד נקשור..." המסע לפולין – בין האתמול לבין המחר. יומן מסע משלחת טשרניחובסקי לפו...
. . יום ב ' - 27.10.08 03.45 התכנסות במגרש החניה בית ספר טשרניחובסקי 8.00 המראה משדה התעופה ( טיסת ארקיע ) 11.30 נחית...
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . יום ג ' – 28.10.08 06.30 השכמה 07.00 ארוחת בוקר 08.00 יציאה ממלון הולידי אין 11.00 ביקור בעיירה טיקוצ ' ין ובבית הכ...
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . יום ד ' – 29.10.08 06.30 השכמה 07.00 ארוחת בוקר 08.00 יציאה ממלון הולידי אין 10.00 פלוצק : מפגש עם נוער פולני 18.0...
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . יום ה ' – 30.10.08 06.00 השכמה 06.30 ארוחת בוקר 07.30 יציאה ממלון הולידי אין 10.30 ביקור בגטו לובלין 12.00 ביקור במ...
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . יום ו ' 31.10.08 06.00 השכמה 06.30 ארוחת בוקר 07.30 יציאה ממלון יובילט 08.00 זמושץ ': ביקור בכיכר העיר ובית הכנסת...
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . יום שבת 01.11.08 07.30 השכמה 08.00 ארוחת בוקר 09.00 יציאה ממלון גליציה 09.30 ביקור בקזימייז ' 11.30 גטו פודגוז ' ה...
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . יום א ' 02.11.08 06.00 השכמה 06.30 ארוחת בוקר 07.30 יציאה מהמלון 09.00 ביקור בבירקנאו 14.30 ביקור באושוויץ 19.00 אר...
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . המסע לפולין – בין האתמול לבין המחר
 
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תחזיקו חזק עלים קטנים שלנו ציפי , זיוה , דבורה , לינה , עירית , צילה
of 218

Polin

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Spiritual      Business      


Transcripts - Polin

 • 1. . . "בין תמולנו למחרנו/ קשר עדי-עד נקשור..." המסע לפולין – בין האתמול לבין המחר. יומן מסע משלחת טשרניחובסקי לפולין 27.10-3.11 2008
 • 2. . . יום ב ' - 27.10.08 03.45 התכנסות במגרש החניה בית ספר טשרניחובסקי 8.00 המראה משדה התעופה ( טיסת ארקיע ) 11.30 נחיתה בווארשה 14.00 ביקור בבית הקברות בוארשה 16.00 ביקור בבית כנסת נוז ' יק 17.30 רח ' זלוטה 18.30 הליכה במסלול הגבורה בוארשה 20.00 ארוחת ערב במסעדה " פוד רטמנם " Pod Retmanem 21.30 הגעה למלון הולידי אין בוארשה
 • 3. . .
 • 4. . .
 • 5. . .
 • 6. . .
 • 7. . .
 • 8. . .
 • 9. . .
 • 10. . .
 • 11. . .
 • 12. . .
 • 13. . .
 • 14. . .
 • 15. . .
 • 16. . .
 • 17. . . יום ג ' – 28.10.08 06.30 השכמה 07.00 ארוחת בוקר 08.00 יציאה ממלון הולידי אין 11.00 ביקור בעיירה טיקוצ ' ין ובבית הכנסת 12.30 ביקור ביער לופוחובה 15.30 ביקור בטרבלינקה 20.00 ארוחת ערב במסעדה " ירושלים - סמוצ ' ה " בוארשה 21.30 הגעה למלון הולידי אין
 • 18. . .
 • 19. . .
 • 20. . .
 • 21. . .
 • 22. . .
 • 23. . .
 • 24. . .
 • 25. . .
 • 26. . .
 • 27. . .
 • 28. . .
 • 29. . .
 • 30. . .
 • 31. . .
 • 32. . .
 • 33. . .
 • 34. . .
 • 35. . .
 • 36. . .
 • 37. . .
 • 38. . .
 • 39. . .
 • 40. . .
 • 41. . .
 • 42. . .
 • 43. . .
 • 44. . .
 • 45. . .
 • 46. . .
 • 47. . .
 • 48. . .
 • 49. . .
 • 50. . .
 • 51. . .
 • 52. . .
 • 53. . .
 • 54. . . יום ד ' – 29.10.08 06.30 השכמה 07.00 ארוחת בוקר 08.00 יציאה ממלון הולידי אין 10.00 פלוצק : מפגש עם נוער פולני 18.00 סיור בעיר העתיקה של וארשה 20.00 ארוחת ערב במסעדה " פוד רטמנם " בוארשה 21.30 הגעה למלון הולידי אין
 • 55. . .
 • 56. . .
 • 57. . .
 • 58. . .
 • 59. . .
 • 60. . .
 • 61. . .
 • 62. . .
 • 63. . .
 • 64. . .
 • 65. . .
 • 66. . .
 • 67. . .
 • 68. . .
 • 69. . . יום ה ' – 30.10.08 06.00 השכמה 06.30 ארוחת בוקר 07.30 יציאה ממלון הולידי אין 10.30 ביקור בגטו לובלין 12.00 ביקור במאידנק 19.00 ארוחת ערב במסעדה " נובה מיסאטו " 20.30 הגעה למלון jubilat בזמוש
 • 70. . .
 • 71. . .
 • 72. . .
 • 73. . .
 • 74. . .
 • 75. . .
 • 76. . .
 • 77. . .
 • 78. . .
 • 79. . .
 • 80. . .
 • 81. . .
 • 82. . .
 • 83. . .
 • 84. . .
 • 85. . .
 • 86. . .
 • 87. . .
 • 88. . .
 • 89. . .
 • 90. . .
 • 91. . .
 • 92. . .
 • 93. . .
 • 94. . .
 • 95. . .
 • 96. . .
 • 97. . .
 • 98. . .
 • 99. . .
 • 100. . .
 • 101. . .
 • 102. . .
 • 103. . .
 • 104. . . יום ו ' 31.10.08 06.00 השכמה 06.30 ארוחת בוקר 07.30 יציאה ממלון יובילט 08.00 זמושץ ': ביקור בכיכר העיר ובית הכנסת 10.00 ביקור בבלז ' ץ 13.30 ביקור במרקובה 18.00 הגעה למלון גליציה בקרקוב 19.00 ארוחת ערב במלון
 • 105. . .
 • 106. . .
 • 107. . .
 • 108. . .
 • 109. . .
 • 110. . .
 • 111. . .
 • 112. . .
 • 113. . .
 • 114. . . יום שבת 01.11.08 07.30 השכמה 08.00 ארוחת בוקר 09.00 יציאה ממלון גליציה 09.30 ביקור בקזימייז ' 11.30 גטו פודגוז ' ה 13.00 פלשוב 15.00 ביקור בעיר העתיקה קרקוב : זמן חפשי 19.00 ארוחת ערב וערב פולקלור במסעדה נובה חוטה 21.00 הגעה למלון גליציה
 • 115. . .
 • 116. . .
 • 117. . .
 • 118. . .
 • 119. . .
 • 120. . .
 • 121. . .
 • 122. . .
 • 123. . .
 • 124. . .
 • 125. . .
 • 126. . .
 • 127. . .
 • 128. . .
 • 129. . .
 • 130. . .
 • 131. . .
 • 132. . .
 • 133. . .
 • 134. . .
 • 135. . . יום א ' 02.11.08 06.00 השכמה 06.30 ארוחת בוקר 07.30 יציאה מהמלון 09.00 ביקור בבירקנאו 14.30 ביקור באושוויץ 19.00 ארוחת ערב במסעדה " פוד ויילקה סולה " 20.30 הגעה למלון
 • 136. . .
 • 137. . .
 • 138. . .
 • 139. . .
 • 140. . .
 • 141. . .
 • 142. . .
 • 143. . .
 • 144. . .
 • 145. . .
 • 146. . .
 • 147. . .
 • 148. . .
 • 149. . .
 • 150. . .
 • 151. . .
 • 152. . .
 • 153. . .
 • 154. . .
 • 155. . .
 • 156. . .
 • 157. . .
 • 158. . .
 • 159. . .
 • 160. . .
 • 161. . .
 • 162. . .
 • 163. . .
 • 164. . .
 • 165. . .
 • 166. . .
 • 167. . .
 • 168. . .
 • 169. . .
 • 170. . .
 • 171. . .
 • 172. . .
 • 173. . .
 • 174. . . המסע לפולין – בין האתמול לבין המחר
 • 176. . .
 • 177. . .
 • 178. . .
 • 179. . .
 • 180. . .
 • 181. . .
 • 182. . .
 • 183. . .
 • 184. . .
 • 185. . .
 • 186. . .
 • 187. . .
 • 188. . .
 • 189. . .
 • 190. . .
 • 191. . .
 • 192. . .
 • 193. . .
 • 194. . .
 • 195. . .
 • 196. . .
 • 197. . .
 • 198. . .
 • 199. . .
 • 200. . .
 • 201. . .
 • 202. . .
 • 203. . .
 • 204. . .
 • 205. . .
 • 206. . .
 • 207. . .
 • 208. . .
 • 218. תחזיקו חזק עלים קטנים שלנו ציפי , זיוה , דבורה , לינה , עירית , צילה

Related Documents