ABC nauczyciela na rok szkolny
2010/2011
SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI
I POSTĘPÓW W NAUCE
Nowości w SKF na rok 2010/2011
Panel do edycji danych z poprzedniego roku szkolnego, dzięki
któremu, do końca września moż...
Nowości w SKF na rok 2010/2011
Rozbudowana konfiguracja kategorii ocen umożliwiająca jeszcze
lepsze przystosowanie do wymo...
Nowości w SKF na rok 2010/2011
Możliwość wyboru sposobu sygnalizowania semestralnych ocen
niedostatecznych.
Rozbudowano mo...
Spis treści (1/2)
• Wygląd systemu i lokalizacja najważniejszych opcji
• Dodawanie ocen i nieobecności
• Obecności
• Inter...
Spis treści (2/2)
• Plan lekcji
• Wydruki
• Eksporty
• Konfiguracja
• Informacje o konfiguracji systemu
• Szczęśliwy numer...
Wygląd systemu i lokalizacja
najważniejszych opcji
1. Oceny i nieobecności
2. Wiadomości i ogłoszenia
3. Interfejs lekcyjn...
Dodawanie ocen i nieobecności
W Systemie Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce dane mogą zostać
umieszczone w dzienniku n...
Poprawianie oraz zmienianie ocen
• Aby zmienić błędnie
wpisaną ocenę,
wystarczy ją wybrać a
następnie zastąpić ją
poprawną...
Obecności (1/3)
Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce pozwala nam na
prowadzenie rejestru obecności. Można to zro...
Obecności (2/3)
Uzupełnienie obecności poprzez miesięczne liczby godzin umożliwia
skorzystanie z statystyki „procentowe ze...
Obecności (3/3)
Odnotowywanie obecności poprzez karty ocen lub poprzez
wprowadzanie ich bezpośrednio w Systemie (karty wir...
Interfejs lekcyjny
Interfejs lekcyjny umożliwia szybkie przełączanie się między
wprowadzaniem danych typu oceny i nieobecn...
Wiadomości 1/2
Każdy użytkownik dziennika ma możliwość wysyłania wiadomości
do określonej przez niego osoby, bądź grupy os...
Wiadomości 2/2
Dodatkowo System Kontroli Frekwencji
i Postępów w Nauce umożliwia sprawdzenie
czy dana wiadomość została od...
Archiwum wiadomości
W wiadomościach jest także funkcja, która umożliwia przeglądanie
archiwalnych wiadomości. Po zakończen...
Etykiety dla wiadomości
Bardzo przydatną funkcją modułu wiadomości są etykiety. Pozwalają
one na szybsze zlokalizowanie wi...
Ogłoszenia
Nauczyciel ma możliwość wystawienia
ogłoszenia, które będzie widoczne dla
określonej przez niego grupy
użytkown...
Kartoteka ucznia
Kartoteka ucznia to opcja niezwykle
przydatna każdemu nauczycielowi.
Dzięki tej opcji można szybko
wygene...
Kategorie ocen
Każdy nauczyciel w Systemie Kontroli frekwencji i Postępów w Nauce ma
możliwość stworzenia własnych kategor...
Statystyki
Statystyki to dział, który umożliwia
nauczycielowi szybkie wygenerowanie
określonych statystyk dotyczących np.
...
Realizacja programu i tematy (1/4)
Realizacja programu to funkcja umożliwiająca kontrolę realizacji
programu nauczania w w...
Realizacja programu i tematy (2/4)
Temat lekcji można dodać na dwa sposoby. Pierwszy sposób
to wypełnienie stosownego pola...
Realizacja programu i tematy (3/4)
Realizacja programu i tematy (4/4)
Uwaga!!
Aby System był w stanie poprawnie zliczyć ilość odbytych lekcji oraz
wyświetlić...
Odnotowanie lekcji a odnotowanie tematu lekcji
Wypełnienie na karcie ocen pola temat lekcji:
System automatycznie odnotuje...
Widok dziennika
Widok dziennika umożliwia m.in. wprowadzenie szczegółowych
danych z życia klasy, wygenerowanie statystyk, ...
Keystroke
Keystroke jest metodą uwierzytelniania opartą o analizę sposobu
pisania na klawiaturze, która stanowi zabezpiecz...
Wywiadówki
Nauczyciel korzystający z Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów
w Nauce ma możliwość wprowadzenia w menu „wywi...
Widok podstawowy i zaawansowany
(1/2)
System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce posiada możliwość
definiowania własneg...
Widok podstawowy i zaawansowany
(2/2)
Administrator posiada w konfiguracji opcję umożliwiająca ustawienie
wyglądu interfej...
Plan lekcji (1/5)
• Widok planu lekcji wg. klas, wg. nauczycieli oraz publikacja planu
jest dostępna tylko na podstawie pl...
Plan lekcji (2/5)
Plan lekcji to funkcja, która została udostępniona w systemie, aby
ułatwić użytkownikom o prawach nauczy...
Plan lekcji (3/5)
W menu „Plan lekcji” znajdują się trzy przyciski umożliwiające
wykonanie określonych czynności takich ja...
Plan lekcji (4/5)
Podczas pracy z modułem „Plan lekcji” i automatycznym
uzupełnianiem należy zwrócić szczególną uwagę na n...
Plan lekcji (5/5)
Nowością w roku 2010/2011
jest możliwość nadawania
Przez administratora
uprawnień do
wprowadzania zmian ...
Wydruki
Wydruki to dział, który umożliwia
wydrukowanie informacji niezbędnych
do prawidłowej pracy szkoły.
Dostępna lista ...
Eksporty
Dział Eksporty
umożliwia
nauczycielowi
przeniesienie
danych
do programów do
sporządzania
świadectw, oraz
wyekspor...
Konfiguracja
Dział ten pozwala ustawić parametry konta dla użytkownika (imię,
nazwisko oraz adres email dzięki któremu łat...
Informacje o konfiguracji systemu
System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce udostępnił funkcję pt.
„Informacje”, która...
Panel do edycji danych za rok 2009/2010
do końca września będzie można równolegle z danymi z nowego roku
szkolnego edytowa...
Szczęśliwy numerek
Szczęśliwy numerek to losowany każdego dnia numer z dziennika.
W zależności od konfiguracji losowany je...
Zastępstwa (1/3)
System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce umożliwia obsługę
zastępstw. Zastępstwo w systemie może zos...
Zastępstwa (2/3)
Drugi sposób to dodanie zastępstwa poprzez menu „interfejs lekcyjny”.
Podczas dodawania zastępstwa z pozi...
Zastępstwa (3/3)
Trzeci sposób to odnotowanie lekcji (wykonania godziny lekcyjnej)
poprzez menu „realizacja programu”. W p...
Podsumowanie
Wszystkie przedstawione w niniejszej prezentacji funkcje są dokładnie
opisane w pomocy do dziennika elektroni...
DZIĘKUJEMY ZA
UWAGĘ
Zespół
Systemu Kontroli
Frekwencji i Postępów
w Nauce
of 47

Prezentacja nauczyciel

Jak korzystać z dzienniczka elektronicznego "Librus"?
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja nauczyciel

 • 1. ABC nauczyciela na rok szkolny 2010/2011 SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE
 • 2. Nowości w SKF na rok 2010/2011 Panel do edycji danych z poprzedniego roku szkolnego, dzięki któremu, do końca września możemy wprowadzić zmiany lub uzupełnić dane w dokumentacji za rok 2009/2010 Wymuszenie wprowadzenia jednostek przez administratora podczas dodawania klas. Jeśli szkoła nie posiada jednostek, nie musi na karcie ocen ich wskazywać Zastąpienie dwóch planów lekcji jednym. Opcja Moje lekcje została zastąpiona przez Plan lekcji. Od teraz administrator może kontrolować zmiany wprowadzane w planie nauczycieli dzięki funkcji nadawania uprawnień do zmiany oraz śledzeniu zmian. Zmiany w poprawianiu ocen. Od tego roku nauczyciele łatwiej mogą zarządzać szczegółami związanymi z oceną poprawioną.
 • 3. Nowości w SKF na rok 2010/2011 Rozbudowana konfiguracja kategorii ocen umożliwiająca jeszcze lepsze przystosowanie do wymogów każdego nauczyciela. Rozbudowano terminarz o możliwość dodania dni/godzin wolnych dla klasy. Dzięki tej funkcji jest możliwość dodania np. apeli w szkole, dzięki czemu jeszcze dokładniej można liczyć realizację programu nauczania. Umożliwiono podpięcie rozkładu materiału nauczania dla wirtualnej klasy składającej się z różnych poziomów. Rozbudowano punktowe zachowanie o możliwość dodania osobnych przedziałów i punktów startowych dla każdego semestru. Możliwość seryjnego dodania nieobecności w wykazie uczęszczania oraz dodanie opcji zaznacz dla wszystkich podczas sprawdzania obecności przez interfejs lekcyjny.
 • 4. Nowości w SKF na rok 2010/2011 Możliwość wyboru sposobu sygnalizowania semestralnych ocen niedostatecznych. Rozbudowano moduł wiadomości o możliwość wysyłania wiadomości pomiędzy radami klasy a radą szkoły. Dodano opcję umożliwiającą blokowanie możliwości edycji składu klas wirtualnych przez nauczycieli. Dodanie przycisku edycji realizacji programu nauczania. Dodanie opcji personalizacji baneru po zalogowaniu dzięki czemu szkoła będzie mogła stworzyć własny baner, który pojawi się na belce górnej (po zalogowaniu)
 • 5. Spis treści (1/2) • Wygląd systemu i lokalizacja najważniejszych opcji • Dodawanie ocen i nieobecności • Obecności • Interfejs lekcyjny • Wiadomości • Archiwum wiadomości • Etykiety dla wiadomości • Ogłoszenia • Kartoteka ucznia • Kategorie ocen • Statystyki • Realizacja programu i tematy • Odnotowanie lekcji a odnotowanie tematu lekcji • Widok dziennika • Keystroke • Wywiadówki • Widok podstawowy i zaawansowany
 • 6. Spis treści (2/2) • Plan lekcji • Wydruki • Eksporty • Konfiguracja • Informacje o konfiguracji systemu • Szczęśliwy numerek • Edycja danych za rok 2009/2010 • Zastępstwa • Podsumowanie • Koniec
 • 7. Wygląd systemu i lokalizacja najważniejszych opcji 1. Oceny i nieobecności 2. Wiadomości i ogłoszenia 3. Interfejs lekcyjny 4. Wydruki i eksporty 5. Konfiguracja 6. Zachowanie
 • 8. Dodawanie ocen i nieobecności W Systemie Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce dane mogą zostać umieszczone w dzienniku na dwa sposoby: pierwszy – kartę ocen, drugi poprzez przeglądarkę internetową. Oba rozwiązania są równie dobre i umożliwiają w łatwy i szybki sposób dodanie danych do systemu.
 • 9. Poprawianie oraz zmienianie ocen • Aby zmienić błędnie wpisaną ocenę, wystarczy ją wybrać a następnie zastąpić ją poprawną oceną. • Aby dodać poprawę oceny należy po wyborze oceny zaznaczyć „popraw” i podać ocenę z poprawy. Domyślnie ocena poprawiona nie jest liczona do średniej. Aby to zmienić patrz kategorie ocen.
 • 10. Obecności (1/3) Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce pozwala nam na prowadzenie rejestru obecności. Można to zrobić na dwa sposoby: poprzez uzupełnienie danych w systemie przy pomocy odpowiednich funkcji takich jak: interfejs lekcyjny, bądź wirtualne karty ocen, albo poprzez odnotowywanie obecności bezpośrednio na karcie ocen. Sposób tradycyjny – karta ocen Aby uzyskać dostęp do statystyk obliczających procentową frekwencję konieczne jest uzupełnianie obecności, bądź miesięcznej liczby godzin. Szkoła może zdecydować, która z dostępnych ścieżek jest dla niej bardziej optymalna. Rekomendujemy jednolity sposób odnotowywania danych w ramach całej placówki szkolnej.
 • 11. Obecności (2/3) Uzupełnienie obecności poprzez miesięczne liczby godzin umożliwia skorzystanie z statystyki „procentowe zestawienie frekwencji”, która jest obliczana bezpośrednio na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika. Miesięczne liczby godzin nie umożliwiają prowadzenia ewidencji obecności uczniów, oraz wymagają tylko comiesięcznego wypełniania informacji o ilości zrealizowanych godzin.
 • 12. Obecności (3/3) Odnotowywanie obecności poprzez karty ocen lub poprzez wprowadzanie ich bezpośrednio w Systemie (karty wirtualne, interfejs lekcyjny) umożliwia skorzystanie z statystyki „procentowe zestawienie frekwencji”, która jest obliczana bezpośrednio na podstawie wprowadzonych wcześniej danych. Ta metoda umożliwia prowadzenie szczegółowej ewidencji obecności (w przypadku rezygnacji z prowadzenia dzienników tradycyjnych).
 • 13. Interfejs lekcyjny Interfejs lekcyjny umożliwia szybkie przełączanie się między wprowadzaniem danych typu oceny i nieobecności, sprawdzaniem obecności, wykazem uczęszczania, zachowaniem, czy też kategoriami ocen. Wszystkie powyższe funkcje dostępne w interfejsie lekcyjnym nie wymagają od użytkownika konieczności wielokrotnego wybierania nauczyciela prowadzącego zajęcia, klasy i przydziału. Te dane są wybierane z listy tylko jeden raz – podczas rozpoczęcia pracy z interfejsem. Po tej operacji system automatycznie będzie ustawiał odpowiednie lekcje/przydziały. Szczególnie ważną funkcją interfejsu lekcyjnego jest funkcja „rozpocznij lekcje”. Umożliwia ona sprawdzenie obecności na zajęciach, oraz dodanie wpisu związanego z tematem lekcji, który potem może być np. liczony do ilości wykonanych godzin. Szerzej o tematach oraz odnotowywaniu realizacji godziny na kolejnych slajdach tej prezentacji.
 • 14. Wiadomości 1/2 Każdy użytkownik dziennika ma możliwość wysyłania wiadomości do określonej przez niego osoby, bądź grupy osób. Dzięki temu może np. skontaktować się z rodzicem i poinformować go o wywiadówce, bądź problemach które napotkało jego dziecko w trakcie obecnego semestru szkolnego.
 • 15. Wiadomości 2/2 Dodatkowo System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce umożliwia sprawdzenie czy dana wiadomość została odczytana. Ułatwia to np. ewentualną weryfikację, czy dany rodzic na bieżąco śledzi wyniki swojego dziecka.
 • 16. Archiwum wiadomości W wiadomościach jest także funkcja, która umożliwia przeglądanie archiwalnych wiadomości. Po zakończeniu roku szkolnego wszystkie wiadomości przenoszone są do archiwum.
 • 17. Etykiety dla wiadomości Bardzo przydatną funkcją modułu wiadomości są etykiety. Pozwalają one na szybsze zlokalizowanie wiadomości o określonej treści, bądź od określonego użytkownika, oraz na łatwiejsze zarządzanie pocztą.
 • 18. Ogłoszenia Nauczyciel ma możliwość wystawienia ogłoszenia, które będzie widoczne dla określonej przez niego grupy użytkowników. Dzięki tej opcji można szybko poinformować np. wszystkich rodziców klas 1 o wycieczce, którą organizuje szkoła w ramach integracji.
 • 19. Kartoteka ucznia Kartoteka ucznia to opcja niezwykle przydatna każdemu nauczycielowi. Dzięki tej opcji można szybko wygenerować szczegółowe informacje na temat danego ucznia. Dodatkowo SKF umożliwia wydruk tych danych co może być niezwykle pomocne przy np. nieoczekiwanej wizycie rodzica. Dodatkowo w kartotece można porównać wyniki danego ucznia z aktualnym poziomem panującym w szkole na danym roku.
 • 20. Kategorie ocen Każdy nauczyciel w Systemie Kontroli frekwencji i Postępów w Nauce ma możliwość stworzenia własnych kategorii ocen, dzięki czemu uniezależnia się od decyzji podjętych przez administratora szkoły względem ogólnych kategorii ocen oraz ich wagi dostępnych dla całej szkoły. Podczas dodawania nowej kategorii ocen wystarczy podać jej nazwę i wagę, która będzie potem wykorzystywana przy obliczaniu średniej ucznia. Do każdej kategorii można dodać podkategorię „Kategoria ocen poprawianych” która będzie automatycznie ustawiana przez system w momencie poprawiania oceny. Każdy nauczyciel może dostosować jak liczona jest w zestawieniach poprawiona ocena
 • 21. Statystyki Statystyki to dział, który umożliwia nauczycielowi szybkie wygenerowanie określonych statystyk dotyczących np. frekwencji uczniów w określonej klasie, czy też uczniów z najwyższą średnią w szkole.
 • 22. Realizacja programu i tematy (1/4) Realizacja programu to funkcja umożliwiająca kontrolę realizacji programu nauczania w wybranych klasach. Nauczyciele podczas prowadzenia lekcji mają możliwość uzupełnienia tematu lekcji, który jest widoczny w tym menu. Dzięki temu możliwa jest analiza przeprowadzonych zajęć i materiału, który został na nich zrealizowany.
 • 23. Realizacja programu i tematy (2/4) Temat lekcji można dodać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wypełnienie stosownego pola na karcie ocen (nowy wzór z 2009 roku). Po zeskanowaniu zostanie ona dodana do systemu, gdzie w menu „realizacja programu” będzie można zlokalizować dodaną lekcję, wraz z wypełnionym tematem tej lekcji. Drugi sposób to dodanie lekcji i tematu poprzez system wykorzystując do tego pozycję w menu pt. „realizacja programu”, bądź wykorzystując „interfejs lekcyjny” i wybierając polecenie „rozpocznij lekcję”. Niezależnie od obranej drogi, system poprosi o wypełnienie kilku danych, wraz z tematem lekcji, które posłużą potem do generowania zestawienia umożliwiającego sprawdzenie ilości odbytych lekcji z danego przedmiotu dla wskazanej klasy.
 • 24. Realizacja programu i tematy (3/4)
 • 25. Realizacja programu i tematy (4/4) Uwaga!! Aby System był w stanie poprawnie zliczyć ilość odbytych lekcji oraz wyświetlić wszystkie tematy lekcji, należy dodać lekcję (odnotować wykonanie godziny lekcyjnej) na każdej godzinie lekcyjnej. Odnotowanie wykonania lekcji czasami nie jest równoznaczne odnotowaniu tematu lekcji. W szczególności można dodać lekcję (odnotować jej wykonanie) oraz nie wpisać na niej tematu lekcji. Różnice pomiędzy odnotowaniem lekcji a odnotowaniem tematu lekcji przedstawia kolejny slajd.
 • 26. Odnotowanie lekcji a odnotowanie tematu lekcji Wypełnienie na karcie ocen pola temat lekcji: System automatycznie odnotuje temat oraz wykonanie godziny lekcyjnej. Dodanie drugiej karty ocen na tej samej godzinie lekcyjnej: System nie doda już kolejnego wykonania godziny lekcyjnej. Ewentualny drugi temat na karcie zostanie podpięty do tej samej godziny lekcyjnej. Użycie opcji „rozpocznij lekcje” w „interfejsie lekcyjnym”, oraz wpisanie tam tematu lekcji: System automatycznie odnotuje temat oraz wykonanie godziny lekcyjnej. Próba ponownego użycia opcji „rozpocznij lekcje” na tej samej godzinie lekcyjnej: System automatycznie zablokuje możliwość dodania kolejnego wykonania godziny lekcyjnej i przekieruje użytkownika do możliwości edycji wcześniej dodanego tematu lekcji. WNIOSEK 1: podczas bloku lekcyjnego (np. 2 godziny j. polskiego), na każdej lekcji musimy odnotować wykonanie godziny lekcyjnej oraz temat lekcji (jeżeli na dwóch godzinach realizujemy ten sam temat, to można go powtórzyć). WNIOSEK 2: jeżeli na karcie ocen nie wpiszemy tematu lekcji, to po jej zeskanowaniu w Systemie odnotowane zostanie wykonanie godziny lekcyjnej, jednak nie znajdziemy tam informacji o temacie tej lekcji (będzie go można ewentualnie uzupełnić później)
 • 27. Widok dziennika Widok dziennika umożliwia m.in. wprowadzenie szczegółowych danych z życia klasy, wygenerowanie statystyk, uzupełnienie, bądź poprawienie danych osobowych uczniów. Zestawienia, które znajdują się w tej funkcji systemu odpowiadają określonym stronom z dziennika tradycyjnego, gdzie do tej pory były przechowywane takie informacje. Kliknięcie w konkretną pozycję w widoku dziennika spowoduje przeniesienie użytkownika do widoku umożliwiającego np. edycję danych uczniów.
 • 28. Keystroke Keystroke jest metodą uwierzytelniania opartą o analizę sposobu pisania na klawiaturze, która stanowi zabezpieczenie przeciwko utracie danych dostępowych, związanej na przykład z podpatrzeniem "przez ramię" naszych danych dostępowych przez osobę nieupoważnioną lub zgubieniem karteczki z zapisanymi danymi. Włączenie tej funkcji podczas logowania wpłynie w sposób znaczący na podniesienie bezpieczeństwa użytkowników korzystających z systemu. Szczególnie zaleca się włączenie tej opcji użytkownikom o prawach administratora, oraz dyrektora.
 • 29. Wywiadówki Nauczyciel korzystający z Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce ma możliwość wprowadzenia w menu „wywiadówki” obecności rodziców na wywiadówkach. System na podstawie wprowadzonych danych umożliwia wygenerowanie statystki ukazującej % stosunek obecności rodzica/ów na wszystkich odnotowanych przez nauczyciela spotkaniach.
 • 30. Widok podstawowy i zaawansowany (1/2) System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce posiada możliwość definiowania własnego widoku. W zależności od stopnia zaawansowania w pracy z systemem, użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy dwoma widokami: podstawowym i zaawansowanym. Widok podstawowy zawiera najważniejsze funkcje potrzebne do pracy z dziennikiem (pozostała część została ukryta w „menu zaawansowanym”). Widok zaawansowany zawiera wszystkie dostępne funkcje.
 • 31. Widok podstawowy i zaawansowany (2/2) Administrator posiada w konfiguracji opcję umożliwiająca ustawienie wyglądu interfejsu pozostałych użytkowników (nauczycieli). W zależności od konfiguracji tej opcji nauczyciel może mieć, bądź nie, dostęp do określonych funkcji systemu.
 • 32. Plan lekcji (1/5) • Widok planu lekcji wg. klas, wg. nauczycieli oraz publikacja planu jest dostępna tylko na podstawie planu "Plan lekcji". Wszystkie nowe funkcjonalności, które będą do swojego działania używały planu lekcji będą brały pod uwagę tylko opcję "Plan lekcji". • Administrator może nadać uprawnienia do edycji planu: sobie, dyrekcji, nauczycielom tylko swoich lekcji, wychowawcą lekcji w swojej klasie lub lub wybranym nauczycielom pełnej edycji. • Opcja "Lekcje mojej klasy" pozostaje i będzie miała taką funkcjonalność jak w poprzednim roku szkolnym - nie będzie już rozwijana. • System zapamiętuje także historię zmian Planu lekcji
 • 33. Plan lekcji (2/5) Plan lekcji to funkcja, która została udostępniona w systemie, aby ułatwić użytkownikom o prawach nauczycielskich dodawanie danych do dziennika. Uzupełniając dane w module Plan lekcji nauczyciel otrzymuje opcję autouzupełniania podczas dodawania ocen, oraz nieobecności. Nie jest już konieczne wybieranie za każdym razem odpowiedniej lekcji i pamiętanie planów kilku klas.
 • 34. Plan lekcji (3/5) W menu „Plan lekcji” znajdują się trzy przyciski umożliwiające wykonanie określonych czynności takich jak: dodanie seryjne wpisów, zmiana seryjna wpisów, oraz przejście do zarządzania wirtualnymi klasami.
 • 35. Plan lekcji (4/5) Podczas pracy z modułem „Plan lekcji” i automatycznym uzupełnianiem należy zwrócić szczególną uwagę na następujące sytuacje: • automatyczne podpowiadanie działa tylko i wyłącznie w momencie, w którym nauczyciele uzupełnili swój plan lekcji, brak wpisów oznacza brak możliwości automatycznej podpowiedzi poprzez wybór „moje lekcje” podczas seryjnego dodawania nieobecności • jeżeli system nie podpowiada lekcji pomimo uzupełnionych danych, oznacza to, że prawdopodobnie doszło do konfliktu wpisów (system sygnalizuje to wypisując w podpowiedzi „zdublowane wpisy”) – dwoje, bądź więcej nauczycieli uzupełniło na tej pozycji lekcje dla wybranej klasy. • możliwa jest także taka sytuacja, w której wychowawca zdefiniował na tej lekcji podział na grupy, bądź wprowadzona została klasa wirtualna np. przez jednego z nauczycieli. W obu przypadkach pole zostanie zablokowane przed edycją.
 • 36. Plan lekcji (5/5) Nowością w roku 2010/2011 jest możliwość nadawania Przez administratora uprawnień do wprowadzania zmian w planach lekcji nauczycieli. Jednocześnie każda zmiana w planie jest rejestrowana dzięki funkcji historii zmian w planie lekcji.
 • 37. Wydruki Wydruki to dział, który umożliwia wydrukowanie informacji niezbędnych do prawidłowej pracy szkoły. Dostępna lista druczków jest widoczna na zdjęciu obok.
 • 38. Eksporty Dział Eksporty umożliwia nauczycielowi przeniesienie danych do programów do sporządzania świadectw, oraz wyeksportowanie danych uczniów do formatu SOU – Ogólnopolskiego formatu wymiany danych.
 • 39. Konfiguracja Dział ten pozwala ustawić parametry konta dla użytkownika (imię, nazwisko oraz adres email dzięki któremu łatwiej będzie odzyskać hasło w wypadku jego zagubienia) oraz na zmianę hasła dostępowego do konta. Umożliwia także zmianę widoku rodzaju menu z zaawansowanego na podstawowy i odwrotnie, dzięki czemu nawigacja po systemie staje się wygodniejsza i szybsza. W dziale tym można także włączyć i wyłączyć metodę Keystroke (dodatkowa metoda uwierzytelniania w systemie polegająca na wpisaniu danego wyrazu przez użytkownika – opcja dla zaawansowanych użytkowników komputera).
 • 40. Informacje o konfiguracji systemu System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce udostępnił funkcję pt. „Informacje”, która dostępna jest dla każdego konta nauczycielskiego, oraz dyrektorskiego. W tym menu widać wszystkie opcje konfiguracyjne, do których ma dostęp administrator, oraz ustawienia jakie zostały dla nich wybrane.
 • 41. Panel do edycji danych za rok 2009/2010 do końca września będzie można równolegle z danymi z nowego roku szkolnego edytować dane z roku 2009/2010. Na początku października dostęp do panelu zostanie zablokowany a szkołom zostaną wykonane pliki XLS.
 • 42. Szczęśliwy numerek Szczęśliwy numerek to losowany każdego dnia numer z dziennika. W zależności od konfiguracji losowany jest jeden numerek dla całej szkoły lub jeden dla każdej klasy (system sam sprawdza jaki jest maksymalny numer w dzienniku klasy/szkoły). Szczęśliwy numerek losowany jest każdego dnia o godzinie 18:00 i widoczny jest na kontach uczniów oraz rodziców (również na kontach nieaktywnych). Z poziomu kont administracyjnych, dyrektorskich oraz sekretariatu możliwe jest również wydrukowanie codziennej listy szczęśliwych numerków. Zmiany dokonane w konfiguracji po godzinie 18:00 odniosą skutek dopiero po następnym losowaniu.
 • 43. Zastępstwa (1/3) System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce umożliwia obsługę zastępstw. Zastępstwo w systemie może zostać odnotowane na kilka sposobów. Pierwszy to tradycyjne karty ocen, w których koniecznym warunkiem podczas dodawania zastępstwa jest wypełnienie pola związanego z numerem przedmiotu, oraz numerem nieobecnego nauczyciela. Nowe wzory kart ocen zawierają pole o nazwie „nr zastępującego”, które może zostać użyte podczas dodawania powyższych danych. Jeżeli szkoła ma zdefiniowaną pulę nauczycieli zastępujących to można posłużyć się tym numerem, dzięki czemu nauczyciel, który powinien normalnie odbywać zajęcia, będzie miał ułatwioną identyfikację nowo dodanych ocen. W momencie, w którym osoba zastępująca wypełni te trzy pola, w podpowiedzi do oceny na danym przedmiocie pojawi się dodatkowa informacja o osobie pełniącej zastępstwo.
 • 44. Zastępstwa (2/3) Drugi sposób to dodanie zastępstwa poprzez menu „interfejs lekcyjny”. Podczas dodawania zastępstwa z poziomu „interfejsu lekcyjnego” należy w polu „rodzaj lekcji” zaznaczyć drugą opcję pt. „prowadzę zastępstwo”. Wybranie tej opcji spowoduje pojawienie się w „zajęciach edukacyjnych” pełnej listy przydziałów zdefiniowanych dla szkoły. Możliwe jest dodanie oceny w klasie, w której nauczyciel nie uczy aczkolwiek system automatycznie do każdej dodanej przy pomocy zastępstwa oceny dodaje identyfikację użytkownika zalogowanego.
 • 45. Zastępstwa (3/3) Trzeci sposób to odnotowanie lekcji (wykonania godziny lekcyjnej) poprzez menu „realizacja programu”. W pozycji „rodzaj lekcji” dostępne są dwie opcje związane z prowadzeniem zastępstwa. Pierwsza to prowadzę zastępstwo, która działa w sposób identyczny jak w menu „interfejs lekcyjny” (wyjaśnienie znajduje się na poprzednim slajdzie), druga to „inny nauczyciel …”, która służy głównie do skorygowania, bądź uzupełnienia danych wprowadzonych przez nauczyciela zastępującego.
 • 46. Podsumowanie Wszystkie przedstawione w niniejszej prezentacji funkcje są dokładnie opisane w pomocy do dziennika elektronicznego dostępnej po zalogowaniu do systemu pod adresem http://www.dziennik.librus.pl. Zachęcamy także do zapoznania się z platformą edukacyjną Librus. www.platforma.librus.pl
 • 47. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Zespół Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce