NANOTUBS
DE CARBONI
QUÈ ES UN NANÒMETRE?
•
El diari “El País” ha publicat una animació sobre potències de 10.
Un milímetre és igual a un mil...
Un “xic” d’història
• L’any 1991, al laboratori d’ Investigació Fonamental de
NEC, a la ciutat japonesa de Tsukuba, l’inve...
Formes al·lotròpiques del carboni
• El carboni es troba
en tres varietats
al·lotròpiques:
diamant, grafit i
carboni amorf ...
Formes al·lotròpiques del carboni
• El grafit es troba molt difós en
la natura i estructuralment
consisteix en capes plane...
Formes al·lotròpiques del carboni
• En 1985, els científics van vaporitzar grafit
per a produir una forma estable de la
mo...
Formes al·lotròpiques del
carboni
WWW.
Aplicacions dels nanotubs
WWW
Nanotubs de carboni
of 8

Nanotubs de carboni

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nanotubs de carboni

  • 1. NANOTUBS DE CARBONI
  • 2. QUÈ ES UN NANÒMETRE? • El diari “El País” ha publicat una animació sobre potències de 10. Un milímetre és igual a un milió de nanòmetres
  • 3. Un “xic” d’història • L’any 1991, al laboratori d’ Investigació Fonamental de NEC, a la ciutat japonesa de Tsukuba, l’investigador Sumio Iijima utilitzava el seu microscopi electrònic per observar unes fibres nanoscópiques dipositades sobre una mota de sutge.
  • 4. Formes al·lotròpiques del carboni • El carboni es troba en tres varietats al·lotròpiques: diamant, grafit i carboni amorf . • En el diamant, cada àtom es vincula a altres quatre àtoms en una estructura tridimensional. És incolor i no condueix la electricitat.
  • 5. Formes al·lotròpiques del carboni • El grafit es troba molt difós en la natura i estructuralment consisteix en capes planes d’àtoms organitzats hexagonalment, que s’uneixen dèbilment unes a les altres. És una substància tova, untuosa i de color negre brillant. El grafit és un bon conductor del corrent elèctric, resistent a l’acció de molts reactius químics i és bastant estable en front a la calor.
  • 6. Formes al·lotròpiques del carboni • En 1985, els científics van vaporitzar grafit per a produir una forma estable de la molècula de carboni que consisteix en 60 àtoms de carboni en forma esfèrica, semblant a una pilota de futbol; la molècula s’anomenà fullerè en honor de R. Buckminster Fuller, el seu descobridor. La molècula pot ser comú en la pols interestel·lar.
  • 7. Formes al·lotròpiques del carboni WWW. Aplicacions dels nanotubs WWW

Related Documents