PORGRAM INTERVENSI SAINS TAHUN 6 2015
KUMPULAN PROGRAM PENERANGAN MURID TERLIBAT TEMPOH
A LATIH TUBI - Menjawablatihan
ber...
of 1

Porgram intervensi sains tahun 6 2014

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Porgram intervensi sains tahun 6 2014

  • 1. PORGRAM INTERVENSI SAINS TAHUN 6 2015 KUMPULAN PROGRAM PENERANGAN MURID TERLIBAT TEMPOH A LATIH TUBI - Menjawablatihan berformatkanupsr - Latihanmenjawab soalanKBAT - Latihandiadakan setelahsemuatopic tahun6 habisdiajar Murid yangdisasarkanA (Gemilang) JUN -SEPTEMBER B LATIH TUBI BERFOKUS - Murid membuat latihanyang berfokuskankepada soalanbahagianB yang masihbelum dikuasai - Mengenali bentuk- bentuksoalan bahagianA Murid yangdisasarkanlulus sains (cemerlang) JUN -SEPTEMBER C BOLEH LULUS - Murid membuat latihanberfokus kepadateknik menjawabbahagian A - Latihanmenjawab soalanmudah BahagianB dengan berpandukanjadual Murid yangharapan lulus (harapan) JUN -SEPTEMBER

Related Documents